EPC toch naar 0,4 in 2015

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de Tweede Kamer op 19 december toch besloten de epc in 2015 te verlagen naar 0,4. Dat meldt onder meer OmgevingsWeb. Oorspronkelijk had minister Blok gecommuniceerd dat de verlaging niet zou plaatsvinden in verband met het risico op verhoging van de bouwkosten voor projecten.

In de Kamerbrief van 29 november 2013 liet minister Blok weten het belangrijker te vinden om nieuwbouwwoningen niet nog duurder te willen maken. Ook de verschillende belangen verenigingen zien weinig in de verlaging. De Tweede Kamer echter wel.

Aanvullend is besloten dat de vrije huursector binnenkort kan profiteren van goedkope leningen voor verduurzaming via het Nationale Energiebesparingsfonds. Dit fonds ging op 1 december 2013 van start. Particuliere woningeigenaren kunnen hiermee energiebesparende maatregelen tegen gunstige voorwaarden laten financieren.

Differentiatie isolatie-eis

Naast de verlaging van de epc naar 0,4 is eerder met de Tweede Kamer afgesproken om de minimumeisen voor isolatie aan te scherpen naar een niveau dat past in de huidige markt. Per 1 januari 2013 is de eis voor glas (U-waarde) aangescherpt naar HR++ glas. Op 1 januari 2015 wordt de isolatiewaarde voor de dichte delen (Rc-waarde) verhoogd van 3,5 naar 5 m²k/W. De brancheorganisaties verbonden aan het Lenteakkoord hebben in hun brief van 5 maart 2013 verzocht de minimumeis voor de gebouwschil als volgt te differentiëren: voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m²K/W. Uit onderzoek naar de kostenoptimaliteit blijkt een gedifferentieerde Rc-waarde iets gunstiger uit te vallen dan de Rc-waarde van 5 m²k/W. Minister Blok is daarom voornemens deze gedifferentieerde Rc-waarde wel per 1 januari 2015 in te voeren.

Bouwbesluit en NEN-normen

De eisen voor de genoemde Rc- en Uc-waarden vinden we terug in Bouwbesluit 2012. In hoofdstuk 5 (Energiezuinigheid) stelt het Bouwbesluit een aantal minimum eisen op het gebied van warmte-isolatie voor het (ver)bouwen van woningen en andere gebouwen. Voor woningen en de meeste utiliteitsgebouwen (artikel 5.3) wordt bijvoorbeeld een warmteweerstand van constructies zoals gevels en daken geëist van ten minste 3,5 m2.K/W. Deze warmteweerstand of Rc-waarde wordt door een rekennorm bepaald:
NEN 1068. Samen met de hiervan afgeleide belangrijke praktijkrichtlijn NPR 2068 kan de Rc-waarde van een constructie worden bepaald. De norm en praktijkrichtlijn zijn te bestellen bij NEN.

Kijken we naar de epc dan is de EPG-norm van belang, die op 1 juli 2012 in werking is getreden. Deze NEN 7120, is de nieuwe methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Sinds 2011 moeten alle woningen een EPC hebben van 0,6 of lager. Vanaf 2015 wordt dit dus verder aangescherpt naar 0,4. De stap die daarna volgt is energieneutrale nieuwbouw in 2020. Ook aan de meeste utiliteitsgebouwen worden EPC-eisen gesteld. Denk aan kantoren, winkels en scholen. Die eisen zijn over het algemeen wat minder streng dan voor woningen. Tussen de 1,0 en 2,6.

Comments are closed